HELSENORGE

Prototype: WC-bøyle utvikles

"Nå kan jeg klare meg alene på toalettet"

​Toalettstøtten, WC- bøylen, skal utvikles for å hjelpe mennesker med balanseproblemer med uavhengighet ved toalettbesøk. Kvalitetsrådgiver Åste Helgesen Schjølberg på Sunnaas sykehus, vet at toalettsituasjonen blir et stort tema i mange pasienters hverdag. Å besøke toalettet når du trenger det, uten å vente på hjelp fra andre, er viktig. Schjølberg har jobbet som sykepleier i klinikk ved Sunnaas sykehus i mange år.

Færre fall og selvhjulpen i intime situasjoner

WC-bøylen gir støtte rundt kroppen og mulighet til å ta klærne av og på uten assistanse. Den er festet i vegg bak toalettet, personen setter seg, trekker bøylen ned, legger eventuelt affisert arm ut over bøylen og kan lene seg til den, mens den friske hånden brukes til av og påkledning.

Designet er enkelt å forstå, håndtere og det legges vekt på enkelt renhold. Ved at WC-bøylen ikke har gulvstøtte og dermed ikke noe å snuble i, kan den bidra til færre fall i toalettsituasjonen, færre sykehusinnleggelser og mindre behov for hjemmesykepleie. Større enn den samfunnsmessige gevinsten er likevel WC-bøylens bidrag til den enkelte, som ikke trenger å ha ukjente mennesker for å hjelpe seg i de mest intime situasjonene.

Prototypeutvikling

Ideen er oppstått ved Åstes arbeid ved Sunnaas, og ideen er justert med blant annet innspill fra produktdesign-studenter og bearbeidet ved sykehuset. Forskningsrådet har bevilget kr. 500.000 for prototypeutvikling. Hydro vil ta dette oppdraget ut fra sin kunnskap om materialer. Med Inven2s hjelp er det sjekket ut at det ikke finnes lignende produkter, og ideen har nå nådd endelig vurdering før patentering ved det internasjonale patentkontoret i London. En kommende prototype vil bli installert, klinisk testet, justert og verifisert før produktet forhåpentlig kan settes i produksjon og salg.

Bilde av prototype WC-bøyle i sittende posisjonBilde av prototype WC-bøylen i stående posisjon