HELSENORGE

Prosjekt rullestolteknikk: Kompetanseheving på en ny måte

De siste ukene har pasienter og ansatte på sykehuset opplevd at fysioterapeauter og ergoterapeuter kjører rundt i gangene i rullestol. Hva driver de egentlig med? Og hvorfor?

Praktiserer det de skal lære bort!

Den siste måneden har det vært gjennomført et prosjekt rettet mot fysioterapeuter og ergoterapeuter i tre avdelinger ved Sunnaas sykehus. I regi av fagansvarlig fysioterapeut Nina Enersen og fagansvarlig ergoterapeut Tina Kopseng har terapeutene i avdelingene deltatt i et prosjekt for å heve kompetansen på området rullestolteknikk. I løpet av periode på 3 uker har de fått praktisk rettet opplæring, og trening i bruk av rullestol.

Målsetningen med prosjektet har vært å gi grunnopplæring og øke kompetansen i bruk av rullestol, samt justering og tilpasning av rullestolen til den enkeltes behov. Fysioterapeuter og ergoterapeuter er i det daglige ansvarlig for å lære pasientene riktig rullestolteknikk. Så hvordan er det da å kjenne på kroppen hvilke utfordringen man står overfor, når man sitter i rullestol?

Og ikke minst hvordan arter hverdagen seg, sett fra rullestolen.

Kvinnelig ergoterapeut og mannlig fysioterapeut sittende i hver sin rullestol på fysiosalen på sunnaas sykehus

Ergoteratpeut Marianne Larsen-Lund og fysioterapeut Ole Christian Andersen

Kontaktpersoner i klinikken har vært fysioterapeut Ole Christian Andersen og ergoteratpeut Marianne Larsen-Lund. De kan fortelle at de, i løpet tre faglunsjer à 45 minutter, har gjennomført praktisk opplæring med mål å oppøve grunnferdigheter i å kjøre manuell rullestol.

Deltakerne har lært følgende:

  • Riktig pendel, skyv og slippfase, retningsforandringer i fart og bakhjuls balanse.
  • Retningsforandring, flyt i kjøring og avlastning i fart (ta opp svinghjulene).
  • Kjøre oppover og nedoverbakker. Kjøre over kanter og hvordan man kommer ned og opp en trapp.

Mellom faglunsjene har alle deltakerne hatt rullestol til disposisjon, og i prosjektperioden blitt oppfordret til å bruke rullestol når de skulle bevege seg rundt på sykehuset.

- Tilbakemeldingene fra prosjektdeltakerne var at det var utfordrende, kjempegøy og ikke minst ganske vanskelig. Vi fikk også kommentarer på at pasientene har satt pris på tiltaket, og at pasientene ofte var flinkere enn behandleren, forteller Marianne.

Ole Christian vektlegger også at de er svært imponert over hva deltakerne har lagt ned av innsats og hvor seriøst og fokusert de har arbeidet med oppgavene mellom opplæringsøktene.

Kvinnelig fysioterapeut sitter i rullestol. Øver på teknikk for å trille kun på de store bakhjulene. Sikres av en mannlig fysio 

Prosjektet skal nå evalueres og det er allerede foreslått at slik opplæring skal gjentas til våren og at også andre avdelinger kan få muligheten til å gjennomføre tilsvarende.

 

Nærbilde av en mann med mørkt hår, kort skjegg og blå øyne kledd i hvit t-skjorte mot hvit bakgrunn
Opplæringen er gjennomført i samarbeid med Panthera Norge AS ved produktspesialist og ergoterapeut Fredrik Levinsky (bilde) og Jan-Erik Sandberg.

 

 

 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no