HELSENORGE

Personer med funksjonshemminger hardt rammet under pandemien

Den fysiske aktiviteten gikk ned hos 66% av personer med funksjonshemming under første bølge av pandemien i Norge. Det viser resultatene av en online, selvrapporterende undersøkelse blant 298 personer som har svart.

Resultatene viser videre at 45% av respondentene sier at helsen ble dårligere, kjennetegnet ved blant annet mer smerter og dårligere fysisk funksjon.

Undersøkelsen kom i stand som et samarbeid blant annet mellom NTNU, NIH, St. Olavs Hospital og Sunnaas sykehus. Det er spesialfysioterapeut Matthijs Wouda (ph.d.) som er medansvarlig fra Sunnaas sykehus.

- Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for den mentale helsen her definert som blant annet autonomi, mestring og kontroll over eget liv. Det blir derfor særlig viktig å opprettholde aktivitet under utfordrende tider som en pandemi. Når vi nå ser at aktiviteten gikk ned under første lockdown, er det viktig at helsetjenestens medarbeidere ved kommende utfordrende situasjoner, bidrar ved å oppmuntre til å opprettholde fysisk aktivitet, informere om tilbudene som finnes og dessuten utvikle digitale tjenester, sier Wouda.

Les også

Blogg: Pandemien har hatt negative konsekvenser for mennesker med bevegelsesnedsettelserHele artikkelen: Changes in physical activity and basic psychological needs related to mental health among people with physical disability during the Covid-19 pandemic in Norway