Pasientreiser endrer praksis for distanseberegning

Fra 1. januar 2023 dekkes reiser uten rekvisisjon ut fra raskeste reisevei, og ikke korteste.

Publisert 02.01.2023
Sist oppdatert 19.03.2024

Fra 1. januar 2023 kan du som pasient velge selv å reise enten korteste eller raskeste strekning. Den automatiske utregningen gjøres ut fra raskeste reisevei.

Endringen innføres når du reiser fra og med 1. januar 2023. Dette gjelder uansett hvilket transportmiddel du bruker på reisen. Endringen er besluttet av de fire regionale helseforetakene.

Overgangsregler

I perioden 01.01.23 – 30.06.23 vil søknad om støtte av reiseutgifter til behandling som var før 2023, dekkes etter korteste reisevei. Reiser til behandlinger etter 1. januar dekkes med raskeste reisevei.

​Krav til dokumentasjon

Pasienter som skal søke om å få dekket tilleggsutgifter ved reise med bil, som bomutgifter, parkering, ferje og piggdekk, må fortsatt ha dokumentasjon fra behandleren sin hvis det er medisinske årsaker til behovet for å bruke bil på reisen. Hvis pasienten kjørte bil fordi det ikke var mulig å bruke offentlig transport på hele eller deler av strekningen, må pasienten legge inn forklaring i søknaden på dette.​

Bakgrunn for endringen

Brukere, politikere og forvaltningen har sett at praksisen, med utgangspunkt i korteste reisevei, har vært ulogisk. For eksempel har kartvisninger kunnet beregne distanse i vinterstengte veier, veier som går i boligfelt i stedet for hovedveier, eller veier som bare er enveiskjørte. 

- Når distanseberegningen fra 1. januar tar utgangspunkt i raskeste reisevei, vil det bli mer forutsigbart for brukere hva de får igjen for reisen sin når de søker hos oss, sier administrerende direktør, Rita Kilvær i Pasientreiser HF.

Les mer på pasientreiser.no