Oppløftende resultater ble presentert på Stopp trykksår-dagen

Alle pasienter med alvorlig sykdom eller skade er i risikogruppen for trykkskade/trykksår. Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter.

Publisert 24.11.2021
Sist oppdatert 19.03.2024

​På Sunnaas sykehus har vi en høyt kvalifisert kompetansegruppe (kompetansegruppe sår) som har som oppgave å drive forebyggende arbeid og bidra til kompetanseheving og opplysningsvirksomhet på området. De fleste trykksår kan forebygges, men det krever tverrfaglig samarbeid og kunnskap.

Kompetansegruppe sår registrerer hvert år trykkskadeforekomsten (prevalens) ved Sunnaas sykehus i løpet av en utvalgt dag i november. I årets undersøkelse ble 70 pasienter på fem avdelinger undersøkt for om de har trykkskade, og om de har risiko for å få trykksår.

Resultatene ble framlagt på den internasjonale "Stopp trykksår-dagen" den 18. november, som ble markert med et arrangement på Sunnaas sykehus.

Årets prevalens, det vil si forekomst av trykksår på et definert tidspunkt, viser en forekomst på 15%. Dette er et tall som viser stabilitet sammenlignet med tidligere års målinger, og er et godt resultat som viser en reduksjon fra de første målingene som ble gjort på Sunnaas, da tallene var over 20%.

- Vi vet at trykkskader i stor grad påvirker både livskvalitet og mulighetene for aktivitet og deltagelse for de som får slike sår. Målet vårt er følgelig å ytterligere redusere forekomsten, sier spesialsykepleier Hanne Haugland ved poliklinikken på Sunnaas sykehus

Kompetansegruppe sår har over flere år hatt et ukentlig tilbud til inneliggende pasienter og til ansatte når det gjelder trykkskadeforebygging- og behandling. Dette i tillegg til undervisning og presentasjoner. På Stopp trykksår-dagen ble det gjennomført to tematimer med god deltagelse, både fra ansatte, studenter og lærlinger.

Kompetansedelingen ser ut til å bære frukter. Kompetansegruppen erfarer at de fleste av sårene nå oppdages på et tidlig stadium, og med riktige tiltak og tverrfaglig tilnærming, gror disse sårene før pasienten utskrives.

Fire sykepleiere i står i en glassgang. Alle har hvite bukser og hvite t-skjorter med teksten

Kompetansegruppe sår håper at det fremover vil være enda større fokus på ekstra innsats når det gjelder screening av pasientene.

- Dette vil kunne spisse sårforebyggingen enda mer, og strømlinjeforme tiltakspakken enda bedre, avslutter Haugland.