HELSENORGE

Oppdatering om bivirkninger etter vaksinering – AstraZeneca

Legemiddelverket har mottatt mange bivirkningsmeldinger de siste dagene. Per nå har de ikke mottatt ytterligere meldinger om sjeldne, alvorlige tilfeller knyttet til blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Legemiddelverket holdt mandag 15. mars pressekonferanse der de ga status på alvorlige tilfeller av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater etter vaksinasjon

Status på alvorlige tilfeller av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater etter vaksinasjon - Legemiddelverket​​

Lørdag 13. mars gikk helsemyndighetene ut med at de ber personer under 50 år, som har fått AstraZeneca-vaksinen de siste 14 dagene, og som opplever økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger), om å oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.

- Ut i fra de opplysningene vi har nå, vil ikke dette gjelde for våre 120 medarbeidere som er vaksinert, ettersom alle er vaksinert for mer enn 14 dager siden, sier smittevernlege Malin Sunniva Thulesius. Vi følger imidlertid situasjonen rundt AstraZeneca-vaksinen tett, og vil informere fortløpende dersom helsemyndighetene kommer med nye anbefalinger for personer som er vaksinert.

Nyhetssak på fhi.no: Meldinger om blodpropp

Nyhetssak på helse-sorost.no: Vurderer mulige bivirkninger av vaksine