Oppdatering fra Sunnaas sykehus 9. mars kl. 17.30

Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene på sykehuset er stengt for eksternt publikum. Tiltakene er gjort for å beskytte pasientene. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller på sykehuset. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

Lørdag og søndag 7. og 8. mars 2020 ble det bekreftet at to ansatte har testet positivt på koronavirus på Sunnaas sykehus. Sykehuset ble da satt i grønt beredskap.

Sunnaas sykehus tar situasjonen på største alvor og har for øyeblikket 62 av sine ansatte i hjemmekarantene og åtte pasienter i isolasjon på avdeling for hjerneslag.

«Vi har overleger på plass i hver avdeling på sykehuset og dette er leger med svært relevant erfaring. Ved hjelp av teknologi som videokonferanse kan også ansatte som er satt i hjemmekarantene bistå inn i behandlingen av pasientene våre» sier Kathi Sørvig, klinikksjef på Sunnaas sykehus.

Sørvig påpeker at de ansatte som sitter i karantene ikke er smittet av koronavirus, men holdes i karantene basert på dagens retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og ønsket om å beskytte de inneliggende pasientene.

Stengt basseng for publikum

De to bassengene på Sunnaas sykehus ble i dag stengt for bruk av publikum. Det er kun inneliggende pasienter som vil kunne benytte seg av bassengene. Også dette er et tiltak som gjøres for å beskytte pasientene.

Oppdaterte råd til ansatte for testing for korona

Sunnaas sykehus følger FHIs anbefalinger og senker kriteriene for når ansatte skal kontakte fastlege eller legevakt for testing av korona.

Ansatte som har vært utenlands de siste 14 dagene og har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: feber, hoste eller tungpust, skal testes og holde seg hjemme til de har fått svar på testen. Dette gjelder selv om de ikke har vært i et område med vedvarende spredning.

Helsepersonell som har vært i et område med vedvarende spredning skal holde seg hjemme i 14 dager.

Oppdatert informasjon vil bli delt fortløpende på sykehusets beredskapssider og FHIs nettsider for fortløpende oppdatert informasjon.
Sunnaas sykehus fortsetter tiltak for å forebygge spredning av smitte. Dette skjer ved å iverksette smitteverntiltak på sykehuset og informere pasienter, pårørende, medarbeidere og eventuelt andre kontakter.

Pasienter og pårørende

Pasienter på avdelingen som har hatt nærkontakt med de aktuelle ansatte, er informert og ivaretatt etter gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet med isolasjon på rom. Pårørende til eksponerte pasienter er informert.

For generelle spørsmål benyttes Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Informasjon til ansatte

De som har vært eksponert for smitte er satt i hjemmekarantene etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Øvrige ansatte er varslet.

Beredskapsnivå

Grønn beredskap brukes i hovedsak ved hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner styrkes.