Også slagrammede barn må telles med

Norsk hjerneslagregister har lagt fram årsrapport 2018, som handler om slagrammede over 18 år. Men også barn kan få slag. Derfor må vi få et register som forteller oss hvor mange det er og hva som skjer med disse.

​Norsk hjerneslagregister er et viktig verktøy for forbedringer. Det inneholder informasjon om hvordan slagrammede følges opp ved sykehusene og de første månedene etter slaget. Informasjonen avdekker utfordringer og hva som må gjøres. Resultatet blir på flere områder bedre år for år. Cerebral pareseregisteret i Norge følger opp barn med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade gjennom oppveksten og gir viktig informasjon om hvordan det går med barna over tid.

Hjerneslag i barnealderen forekommer heldigvis sjeldent. Det er ca. 2,5 nye tilfeller per år per 100 000 barn. Men konsekvensene og utfordringene for de som rammes er store.

Alle helseregioner er i gang med å utarbeide/videreutvikle behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade. Samtidig bør vi få kunnskap om hvor mange det gjelder og hva som er situasjonen for dem.

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom har tatt opp registreringsproblematikken med Norsk Hjerneslagregister, som i sin siste årsrapport opplyser at spørsmålet vil bli drøftet med Helsedirektoratet for å få deres synspunkter på om det er aktuelt å innlemme barn med slag i nåværende register.

Fordi slagrammede barn har mye til felles med andre barn med ulike ervervede hjerneskader, kan det være fornuftig å etablere et nytt felles register for disse.

På samme måte som for voksne slagrammede og for barn med cerebral parese, bør vi ha fakta om antall, konsekvenser, behandling og hvordan barna utvikler seg gjennom oppveksten. Dette må danne grunnlag for målrettet innsats og forbedringer. Det fortjener en så sårbar gruppe.

Kronikken sto først på trykk i Adresseavisen 29. oktober 2019.

Norsk Hjerneslagregister årsrapport 2018