HELSENORGE

Nyutviklede sårkamera

Sunnaas sykehus har utviklet et brukervennlig sårkamera for både helsepersonell og pasienter, i samarbeid med brukere og innovatører. Nå er de nye kameraene klar for bruk.

Fire personer holder et kamera

Sårsykepleierne Anne Selsjord Riisøen og Hanne Haugland mottar ti Spectumkamera fra Bjørn Bye og Magnus Pettersen fra InGear.

De som jobber med trykkskader i sykehuset har i lang tid etterlyst utstyr som kan brukes av både helsepersonell og av brukerne selv.

Sammen med brukere og firmaet InGear har kompetansegruppe sår på Sunnaas sykehus utviklet et funksjonelt kamera, Spectum©, som dekker noe av dette utstyrsbehovet. 

Sårkamera

Med dette hjelpemiddelet kan brukerne enkelt undersøke trykkskadeutsatte områder selv, eller i samarbeid med det lokale hjelpeapparatet i de ulike kommunene. Brukeren kobler kamera til en lap-top og fører det over kroppen. Nærbilder av hudområdene kan de se på egen skjerm. Samtidig kan fagpersoner på Sunnaas gjøre de samme observasjonene via videokonferanse. 

Forebygge trykkskader

Etter at kameraene ble utviklet har Sunnaas sykehus opprettet et forebyggingsprosjekt som dreier seg om langtidsoppfølging, for å forebygge trykkskade blant personer som nylig har pådratt seg ryggmargsskade, og personer som nylig har gjennomgått lapp plastikk. Deler av prosjektet er finansiert av Sunnaasstiftelsen og har gitt prosjektgruppen mulighet til å kjøpe inn kameraer til bruk i forebyggingsarbeidet.

- Vi har tro på at dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap om trykkskadeforebygging, samt at deltagerne i større grad vil ha mulighet for selv å kunne sjekke egen kropp, sier prosjektleder Hege Teslo.