Nytt styre for Sunnaas sykehus HF

Christl Kvam er ny styreleder for Sunnaas sykehus HF. Det nye styret ble formelt oppnevnt i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 26. februar. Eva Bjørstad er ny nestleder og er det eneste eieroppnevnte medlemmet som forsetter fra avtroppende styre. Helge Stene-Johansen, Saida Ibrahim og Ole Tjomsland er nye styremedlemmer.

​Helse Sør-Øst RHF har gjort endringer i alle helseforetakenes styrer når det det gjelder de eieroppnevnte styremedlemmene. De store endringene er bl.a. begrunnet med kjønnsbalanse og at det er lagt vekt på ny sammensetning av kompetansen i styrene.

Kompetansesterkt styre

Portrettfoto Christl Kvam

Christl Kvam, ny styreleder for Sunnaas sykehus. Foto: Arno Mikkor

Ny styreleder for Sunnaas sykehus HF er Christl Kvam. Hun er kommunedirektør i Hamar kommune og tidligere fylkesmann, statssekretær og leder av fagforbundet Akademikerne. Hun er utdannet sykepleier og siviløkonom. 

Hun uttaler at hun gleder seg til å bli nærmere kjent med Sunnaas sykehus som institusjon og dem som jobber der. 

-Videre håper jeg at min kunnskap og erfaring kan bidra godt i det arbeidet styret skal utføre de nærmeste årene. Både sammensetningen av styret og den kompetansen som styremedlemmene innehar gjør denne lederoppgaven spennende og jeg gleder meg til å starte, sier Christl Kvam.

Styremedlem Helge Stene er fagdirektør ved Sykehuset i Østfold, Saida Ibrahim er fastlege i Oslo og Ole Tjomsland er lege og rådgiver Helse Sør-Øst RHF.

-Min vurdering er at dette blir et kompetansesterkt styre med særlig helsefaglig tyngde, sier adm.dir. Einar Magnus Strand ved Sunnaas sykehus HF.

Velges for to år

Styremedlemmene i helseforetakene ble formelt oppnevnt av foretaksmøtet den 26. februar 2020. Dette gjelder også styreleder og nestleder. Tjenestetiden for styremedlemmene er to år.

Helse Sør-Øst melder at det ligger en grundig vurdering bak valg av styrekandidatene Mer om styret på Sunnaas sykehus