Nytt poliklinisk tilbud for voksne med skjelettdysplasier

I samarbeid med TRS kompetansesenter har poliklinikken ved Sunnaas sykehus startet opp en medisinsk rehabiliteringspoliklinikk for voksne med en skjelettdysplasi inkludert multiple osteokondromer, Olliers sykdom (enkondromatose), metakondromatose, fibrøs dysplasi, McCune-Albright syndrom eller osteogenesis imperfecta.

-Brukerne har lenge etterspurt et slikt vurderings- og rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten. TRS ser også at disse personene har behov for en helhetlig vurdering siden de ofte har sammensatte problemstillinger relatert til diagnosen. Derfor er vi veldig glade for oppstart av en medisinsk rehabiliteringspoliklinikk for voksne med en skjelettdysplasi, sier overlege og medisinsk rådgiver ved TRS, Svein Fredwall.

Poliklinikken er en del av avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste og er et tilbud til voksne over 18 år med en skjelettdysplasi inkludert multiple osteokondromer, Olliers sykdom (enkondromatose), metakondromatose, fibrøs dysplasi, McCune-Albright syndrom eller osteogenesis imperfecta.

Mer om tilbudet samt henvisningsrutiner