Ny forskningsdirektør på Sunnaas sykehus HF

Anne Catrine Trægde Martinsen (46) er ansatt som ny forskningsdirektør på Sunnaas sykehus HF. Hun kommer fra Oslo universitetssykehus HF og er professor II med tilknytning til OsloMet. Hun tiltrer 1. august og inngår i foretaksledelsen ved sykehuset.

Martinsen kommer til Sunnaas sykehus fra stillingen som avdelingsleder for diagnostisk fysikk ved klinikk for radiologi og nukleærmedisin på Oslo universitetssykehus (OUS). De siste 20 årene har hun hatt en rekke sentrale lederstillinger ved OUS, blant annet ved intervensjonssenteret, kompetansesenteret for diagnostisk fysikk og hun har etablert og ledet bildeforskningssenteret ImTech.

-Jeg ser frem til å starte i jobben som forskningsdirektør i august, og til å bli bedre kjent med Sunnaas sykehus. Spesielt ser jeg frem til å være med på å videreføre og videreutvikle den store forskningsaktiviteten Sunnaas har bygget opp gjennom mange år, sier Anne Catrine Trægde Martinsen.

Portrettfoto Anne Catrine Trægde Martinsen

Anne Catrine Trægde Martinsen. Foto: Privat.

Martinsen underviser og veileder studenter på master- og ph.d.-nivå. Hun er professor i CT-fysikk ved institutt for helsevitenskap ved OsloMet i 20% stilling. Fra 2012-2019 var hun førsteamanuensis II i 20% bistilling ved fysisk institutt ved universitetet i Oslo

Administrerende direktør Einar Magnus Strand er overbevist om at Sunnaas sykehus har fått en resultatorientert forskningsdirektør med vilje og evne til å utøve innflytelse og til å initierer ny forskningsaktivitet.

-Jeg ser frem til å få med Martinsen i ledergruppen. Med sin ledererfaring, forskningskompetanse og sterke nettverk nasjonalt og internasjonalt vil hun ha mye å tilføre Sunnaas sykehus, sier adm.dir. Einar Magnus Strand.