HELSENORGE

Ny fagdirektør til Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus HF har ansatt lege Ivar Thor Jonsson som ny fagdirektør. Han er en erfaren leder og kommer nå sist fra stillingen som avdelingsdirektør for legemiddelavdelingen i Direktoratet for e-helse.

Portrettbilde av Ivar Thor Jonsson

Ivar Thor Jonsson, ny fagdirektør Sunnaas sykehus Foto: Direktoratet for e-helse

Ivar Thor Jonsson kommer fra Island og er utdannet lege med spesialistutdanning i onkologi, både fra Island og Norge. Han har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, legemiddelindustrien og betydelig ledererfaring. Jonsson har vært avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse siden januar 2021. Han har også hatt ledende stillinger ved Akershus universitetssykehus, hvor han blant annet har vært programdirektør for kreftbehandling og kreftdiagnostikk, direktør for medisinsk divisjon, direktør for kirurgisk divisjon og fagdirektør.

Jonssons brede ledererfaring vil nå komme Sunnaas sykehus til gode.

- Jeg kjenner Sunnaas som et faglig sterkt og innovativt sykehus med mange spennende utviklingsoppgaver foran seg i årene som kommer, ikke minst i forbindelse med planlegging av nytt sykehusbygg, økende bruk av teknologi i rehabiliteringsprosessen og behov for kompetanseoverføring til blant annet kommunene, sier Jonsson.

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene ved Sunnaas, og bli en del av det tverrfaglige teamet sammen med øvrige ledere og ansatte som skal utvikle sykehuset og rehabiliteringstilbudet fremover, avslutter han.

Jonsson tiltrer stillingen den 1. juli.​