HELSENORGE

Ny fagdirektør på Sunnaas sykehus HF

Grethe Månum, medisinsk fagsjef på Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo, har takket ja til stillingen som fagdirektør ved Sunnaas sykehus.

​Hun blir med det en del av foretaksledelsen ved Sunnaas sykehus. Hun overtar stillingen etter fagdirektør Kirsti Bjune.

Portrettbilde av Grethe Månum

Grethe Månum, fagdirektør ved Sunnaas sykehus HF

Grethe Månum kom til Sunnaas sykehus i 1999 og har de siste fem årene hatt stillingen som medisinsk fagsjef. Hun er også førsteamanuensis ved det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo hvor hun snarlig fullfører en master i helseadministrasjon.

Nå er hun klar for nye utfordringer som kombinerer fag og ledelse.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne oppgaven, det føles riktig. Jeg kjenner sykehuset godt og strategi- og måldokumentene beskriver en institusjon som treffer meg faglig og verdimessig. Min ambisjon er å være en strategisk pådriver for sykehusets og fagområdets fagutvikling og satsinger i årene fremover, sier påtroppende fagdirektør

Faglig sterk og tydelig fagdirektør

l utvelgelsen ble det lagt stor vekt på å imøtekomme foretakets ønske om en faglig sterk og tydelig fagdirektør som kan bidra til å styrke Sunnaas sykehus som en aktuell samfunnsaktør. Et enstemmig vedtak fra rekrutteringsteamet slo fast at det får sykehuset med Grethe Månum som fagdirektør.

Rekrutteringsprosessen er gjennomført med støtte fra rekrutteringsbyrået Amrop Delphi. Rekrutteringsteamet har i sitt søk etter ny fagdirektør vært opptatt av legitimitet og profesjonalitet knyttet til prosessen.

Dato for tiltredelse er ikke fastsatt.