HELSENORGE

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Se for deg at du utsettes for alvorlig sykdom eller en stygg ulykke som gjør at du vil trenge rehabilitering over lang tid, kanskje livslangt. Du ønsker å leve mest mulig selvstendig, også i etterkant av hendelsen. Dessverre vet vi at det langt på vei er adressen din som vil avgjøre hvilke tilbud du får. Uønsket variasjon er en av utfordringene som preger rehabiliteringsfeltet.

I dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform» som nylig er lansert, har mer enn 20 organisasjoner beskrevet det samlede utfordringsbildet innen rehabilitering.

Les mer her

Norge trenger en rehabiliteringsreformNRK: Store forskjellar i rehabiliteringstilbodet i Noreg