Nå kan du lese journalen din på nett

Lurer du på hva helsepersonell skrev i pasientjournalen din? Ved å logge deg på helsenorge.no kan du se utvalgte dokumenter om din behandling på sykehuset.

Lege med datamaskin snakker med pasient

Har du vært til behandling ved sykehus, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Er du over 16 år kan du logge deg inn på helsenorge.no og få tilgang til å lese deler av journalen din på nett.

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Innsyn i logg
Tilgangen er sikker. Man logger seg på med elektronisk ID, på samme måte som i nettbanken. Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. I den digitale pasientjournalen kan du få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og nye timer som er satt opp.

Du kan også se hvem ved sykehuset som har gjort oppslag i dine journaldokumenter. Journalen din blir brukt til å planlegge og dokumentere behandling, så flere enn det helsepersonellet du selv traff på sykehuset kan ha hatt behov for å arbeide i journalen din. Deres oppslag er derfor også loggført.

Økt pasientsikkerhet
I Helse Vest og Helse Nord har pasienter hatt digital tilgang til journalen sin i flere år. Brukerundersøkelser viser at pasientene mener de lettere kan forberede seg til neste konsultasjon og at de får økt forståelse for egen helsesituasjon.

Det digitale innsynet omfatter et utvalg dokumenter som er nyere enn 15. oktober 2018. Du kan fremdeles be om kopi av hele journalen og hele loggen ved å sende brev til sykehuset.

Se pasientjournalen din fra Helse Sør-Øst