Mye læring i avlyst prosjekt: Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

Etter å ha vært gjennom evaluering av tilbudene fra 14 leverandører, er det besluttet at konkurransen i innovasjonsprosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» avlyses. Avlysningen skyldes at tilbudene ikke innfridde forventningene til alle i partnerskapet.

​Det er C3, et senter for forskningsdrevet innovasjon, sammen med partnerne Sunnaas sykehus og Oslo kommune som har samarbeidet om prosjektet. Målet var å utvikle en ny tjeneste/løsning som sikrer en videre utvikling for pasienter med hjerneslag ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet.

-Det er viktig å stimulere til godt samarbeid mellom private og det offentlige om innovasjoner innen helsesektoren. Vi skal nå evaluere prosjektet som nylig er avsluttet. Vi har alle brukt mye ressurser på dette, og det vi ikke lykkes med er en viktig kilde til kunnskap.

Det sa Kirsten Sæther da hun denne uken innledet om prosjektet på den store konferanse om den Nasjonale helse- og sykehusplanen på Gardermoen.

Hun er imidlertid glad for at Innovasjon Norge er positiv til å se på muligheten til å gå videre med prosjektet i en annen form.

Nyhetssak juni 2019: "Et SLAG for fremtidens helsetjeneste"