HELSENORGE

Møter helse- og omsorgskomiteen i dag: Nasjonalt utviklingssenter for rehabilitering

- Det er viktig at vi støtter opp om representantforslaget om en Nasjonal plan for rehabilitering som nå er til behandling i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, sier samhandlingssjef Kristen Sæther, Sunnaas sykehus HF.

Sæther deltar i dag i et møte med komiteen som Fysioterapiforbundet og Ergoterapiforbundet har tatt initiativ til. I dette møtet skal hun sammen med Kari Anne Dehli fra Indre Østfold, snakke om behovet for et «Nasjonalt utviklingssenter for rehabilitering».

- I kjølvannet av prosjektet «Innovativ rehabilitering» som Indre Østfold har hatt ansvar for i fem år, og der Sunnaas har deltatt, ser vi at det er nasjonal etterspørsel etter å lære av det de har fått til og implementere metodikk som virker, sier Sæther.

Prosjektet har vist at tverrfaglig og tidlig innsats med pasientens behov i sentrum, sammen med høy intensitet, kvalitet, implementering av ny teknologi og koordinering, bidrar til likeverdige tjenester og god ressursutnyttelse.

- Vi vil bruke anledningen i komitee-møte til å fremme et konkret forslag om et slik senter, som nettopp skal bistå nasjonalt med å fremme og implementere kunnskapsbasert rehabilitering på tvers av tjenestenivåene, sier Sæther.

Grunnet gjeldende smittevernstiltak foregår møtet digitalt. 

Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

Kronikk: Et reddet liv skal også leves