Helsenorge

Medarbeider med påvist smitte

En medarbeider ved Sunnaas sykehus fikk torsdag 8. juli bekreftet covid-19. Vedkommende er ikke smittet i sykehuset, men har vært på jobb i smittsom periode.

Sykehusets smittevernteam har gjennomført smittesporing og testing av berørte ansatte og pasienter. Til sammen ti personer er definert som nærkontakter, av disse er to pasienter. Ingen av dem har så langt fått påvist smitte. Majoriteten av nærkontaktene er fullvaksinert.

- Vi gjør nå det vi kan for å ivareta dem som er direkte berørt og for å forebygge videre smitte, sier klinikksjef Kathi Sørvig.