HELSENORGE

Medarbeider med påvist smitte

En medarbeider ved Sunnaas sykehus fikk søndag 7. mars bekreftet covid-19. Vedkommende er ikke smittet i sykehuset, men har vært på jobb i smittsom periode.

​Sykehusets smittevernteam har gjennomført smittesporing og testing etter gjeldende retningslinjer. Foreløpig er til sammen 19 personer definert som nærkontakter og i karantene. Dette tallet kan bli endret. Av disse 19 er tre pasienter definert som nærkontakter. Ingen av nærkontaktene har på nåværende tidspunkt symptomer.

- Vi gjør nå det vi kan for å ivareta dem som er direkte berørt og for å forebygge videre smitte, sier klinikksjef Kathi Sørvig.