Margrete Halvorsen ny kommunikasjonsdirektør på Sunnaas sykehus

Margrete Halvorsen kommer til Sunnaas sykehus HF fra Politidirektoratet hvor hun har ledet kommunikasjonsstaben siden 2012. Hun tiltrer 14. januar 2019.

Publisert 06.11.2018
Sist oppdatert 24.02.2021

​Halvorsen har også 11 år på direktørnivå i Helsedirektoratet bak seg. Her hadde hun ansvar for intern og ekstern kommunikasjon på hele feltet Helsedirektoratet har ansvar for.

Margrete Halvorsen

Margrete Halvorsen, ny kommunikasjonsdirektør på Sunnaas sykehus. Foto: Politiet

– Jeg gleder meg veldig til å komme til Sunnaas sykehus, sier Halvorsen. – Jeg takket ja til stillingen fordi jeg ønsker meg tilbake til helsesektoren og nærmere pasienter og brukere enn det jeg til nå har erfart i min karriere, sier hun.

Administrerende direktør Einar Magnus Strand svært fornøyd med ansettelsen.
- Jeg er overbevist om at Sunnaas sykehus har fått en kommunikasjonsdirektør som vil bidra i stor grad til videreutvikling av sykehuset og de ambisjonene som ligger i Utviklingsplan 2035, sier han.

Han trekker særlig frem Halvorsens tunge ledererfaring fra Helsedirektoratet og Politidirektoratet hvor hun har jobbet tett opp mot helsedirektøren og politidirektøren. Halvorsen har også bakgrunn som klinisk ernæringsfysiolog, master innen ledelse og helseadministrasjon og bred erfaring innen kriseledelse, beredskap og sikkerhet.

Fra 1986 til 1999 var hun ansatt i Statens ernæringsråd, de siste tre årene som informasjonssjef. Deretter var hun avdelingssjef for medier og samfunnskontakt i Norges Forskningsråd frem til hun gikk til Helsedirektoratet i 2002.

Margrete Halvorsen tiltrer stillingen 14. januar 2019. Frem til det er Anne Daae Sæle konstituert kommunikasjonsdirektør.