Månedens artikkel i Journal of Rehabilitation Medicine

Vegard Strøm og Grethe Månum (m.fl) sin artikkel med tittelen «Physical Health Conditions in Persons with Spinal Cord Injury Across 21 Countries Worldwide” er i juli plukket ut som “Editors choice of the month» i det anerkjente tidskriftet Journal of Rehabilitation Medicine.

Publisert 12.07.2022
Sist oppdatert 19.03.2024
portrettbilde

Vegard Strøm, leder forskningsgruppe ryggmargsskader på Sunnaas sykehus HF

​Ekstremt vanlig med tilleggssykdommer (komorbiditet)

Hvert år får mer enn 500 000 mennesker i verden ryggmargsskade. Mange opplever én eller flere helserelaterte utfordringer som følge av skaden. 

Denne studien omfatter mer enn 11 000 personer med ryggmargsskade fra 21 ulike land verden over. Studien er en del av Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI-studien) og har sitt utspring fra Sunnaas sykehus HF. 

Studien viser at tilleggssykdommer til ryggmargsskade er ekstremt vanlig. Hele 95,8 prosent av deltakerne i studien rapporterer at de opplever én eller flere helserelaterte utfordringer som følge av skaden. Mest vanlig er smerter, spastisitet, seksuell dysfunksjon og forstyrrelser i tarmfunksjon.​ Funnene krever oppfølging, behandling og forbyggende tiltak.

Artikkelen kan leses i sin helhet her:
 

Om Journal of Rehabilitation Medicine (JRM)

Journal of Rehabilitation Medicine er et høyt anerkjent, internasjonalt, referibasert tidskrift som publiserer originale artikler, anmeldelser, saksrapporter, spesialrapporter og redaktørbrev, samt lederartikler. 
 
Målgruppen for tidskriftet er helsepersonell, inkludert spesialister innen rehabiliteringsmedisin, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, allmennmedisin, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer.