HELSENORGE

LHL gir ærespris til Sunnaas sykehus HF

LHLs niende ærespris i historien ble på LHLs landsmøte 29. oktober delt ut til Sunnaas sykehus. I begrunnelse skriver LHL blant annet at Sunnaas sykehus har samme verdigrunnlag som LHL, og at kjerneverdiene profesjonalitet, engasjement og glede er verdier som gir håp, optimisme og trygghet for mennesker som er i en utfordrende og krevende situasjon. Klinikksjef Kathi Sørvig mottok prisen på vegne av Sunnaas sykehus HF , og uttrykte i landsmøtesalen at sykehuset anser prisen som en viktig anerkjennelse.

Kathi Sørvig takker for prisen
Foto: Christopher Olssøn

- På vegne av Sunnaas sykehus og våre ansatte er jeg dypt beæret over å motta årets ærespris fra LHL. Et liv som er reddet skal også leves, sier vi på Sunnaas. Det er dette rehabilitering handler om. LHL har vært en forkjemper for pasienter i behov av rehabilitering i snart 75 år. Organisasjonen har nedlagt en kolossal innsats som har kommet pasientene til gode. Jeg vil spesielt fremheve LHL sitt bidrag med å bevisstgjøre samfunnet og beslutningstakere om betydningen av rehabilitering. Her har vi et felles ansvar, og på Sunnaas opplever vi å stå skulder ved skulder med LHL i dette arbeidet. Derfor betyr denne anerkjennelsen så mye for oss, sa klinikksjef Kathi Sørvig da hun mottok prisen på vegne av sykehuset i formiddag.

Sunnaas sykehus har besluttet å gi prisbeløpet på kr 50 000 til stiftelsen Sykehusbarn

Les om prisen på LHLs nettsider .