Kongens fortjenstmedalje til professor emerita Anne-Kristine Schanke

Anne-Kristine Schanke professor emerita, dr.philos og tidligere sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus HF, mottok 14. november Kongens fortjenstmedalje. Hans majestet Kongen tildeler ordener og medaljer «til personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i samfunnet».

-Schanke er en bauta innen psykologifaget. Hun har hatt stor betydning for utviklingen av nevropsykologifaget og tverrfaglig rehabiliteringsforskning. Gjennom sitt virke som psykolog og forsker har hun bidratt til å utforme et moderne rehabiliteringsfag og hevet kunnskapen om rehabiliteringspsykologi og nevropsykologi i Norge.

Dette var noe av det adm.dir. Einar Magnus Strand ved Sunnaas sykehus trakk fram under overrekkelsen. Ha la også vekt på hennes personlige engasjement for pasientene og deres familier og hennes store arbeidskapasitet.

-Hun er et utpreget solidarisk menneske og har særlig omtanke for dem som strever mest med å passe inn i storsamfunnet. Hennes omsorg for dem som trenger det mest, har alltid vært stor og kompromissløs, sa Strand.

Schanke var sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus i 27 år. Hun la grunnlaget for psykologgruppen, og det tverrfaglige kliniske og vitenskapelige miljøet ved sykehuset. Hennes egne kliniske bidrag, forskning, veiledning og utdanning av flere generasjoner nye psykologer og rehabiliteringspersonell er uten sidestykke.

-Vi takker Schanke for innsatsen og gratulerer med en fortjent medalje, avsluttet en stolt direktør.

Anne-Kristine Schanke og adm.dir. Sunnaas sykehus HF, Einar Magnus Strand

Anne-Kristine Schanke og adm.dir. Einar Magnus Strand. Foto: Knut og Nina Dalen