Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

Kompetansegruppen har et omfattende undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår på Sunnaas sykehus og til det lokale hjelpeapparatet. De er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet både e-læringskurs og infomateriell. På EPUAP verdenskongress 2019 vant de prisen for beste presentasjon av undervisningsopplegg.

​Inkludert i undervisningsopplegget er

  • gruppeundervisning til pasientene hver uke
  • individuelle samtaler til pasienter og pårørende
  • undervisning til fagressursene på Sunnaas
  • to egenutviklede e-læringskurs
  • webinar
  • videokonferanseundervisning om trykksår, samt forebyggings- og behandlingstilbudet på Sunnas sykehus. Videokonferanseundervisningen inkluderer oppmøtepoliklinikk, tilbudet fra det ambulerende rehabiliteringsteamet, telefonkontakt og videokonferanse.

Kompetansegruppen har også bidratt i arbeidet med ABC om trykksår for personer med ryggmargskade, sammen med de to andre spinalenhetene og LARS - landsforeningen for ryggmargsskadde, og de har utarbeidet informasjonsbrosjyre om mobilisering etter trykksår.

Medlemmene er involvert i fem ulike innovasjonsprosjekter relatert til trykksår, en pågående ph.d. om trykksår og har to nye forskningsprosjekt på gang - hvorav det ene skal være del av en masterutdannelse.

Kompetansegruppen er også i innspurten av en klinisk veileder for sår og arrangerer halvdagsseminar i forbindelse med stopp trykksårdagen.

Læringsressurser

ABC om trykksår for personer med ryggmargskade Webinar: Forebygging av trykkrelaterte skader og trykksår

E-læringskurs: Trykksår og tiltakspakka E-læringskurs: Trykksår hos personer med ryggmargskade E-læringskurs: Forebygging av trykksår

E-læringskurs: Behandling av trykksår

Vinnere med diplom

Gratulerer til sårsykepleierne Anne R. Selsjord (t.v.) og Hanne Haugland (t.h.), spesialistergoterapeut Unn Svarverud og Ingebjørg Irgens (midten), overlege og ph.d.- stipendiat med pris for beste presentasjon om undervisningsopplegg på EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) verdenskongress i Lyon, Frankrike!