Kom med innspill: Hva må til for å sikre sømløse rehabiliteringstjenester?

Rehabiliteringskonferansen 2022: - Feltet rehabilitering må vi investere i og prioritere, selv i trange tider som nå. Det sa statssekretær Karl Kristian Bekeng da han innledet på rehabiliteringskonferansen på Lillehammer i dag. Han viste til regjeringens pågående arbeid med den kommende nasjonal helse og samhandlingsplan.

Publisert 14.09.2022
Sist oppdatert 29.11.2022

​Uønsket variasjon

Bekeng erkjente den uønskede variasjonen innenfor tilbudet. Han la vekt på at det skyldes både varierende kompetanse og kapasitet, kanskje særlig i kommunene, men også at det er uklare ansvarslinjer mellom og i helsetjenesten. 
- Vi vil ha «vår felles helsetjeneste», heller enn «pasientens helsetjeneste». I det legger vi at tilbudet skal utvikles og tilpasses i et tett samarbeid mellom pasient og fagfolk. 

Grunnfinansieringen skal styrkes

 - Dessuten hører vi at finansieringsordningene ikke stimulerer til ønsket utvikling og til å løse samhandlingsutfordringene. Her trenger vi innspill fra dere, sa han og la til at regjeringen vil øke grunnfinansieringen av sykehusene.

Tilbake i arbeid

Bekeng sa videre at regjeringen vil legge stor vekt på arbeidsrettet rehabilitieirng, hverdagsrehabilitering og muskel-/skjelettplager. - Vi må forsterke tjenestene og få flest mulig til å mestre nye liv og komme tilbake til arbeidslivet, sa statsekretæren.  

Mann på scene

Statsråd Bekeng på rehabiliteringskonfereansen 2022

​De brutte løfters fagfelt- nå må det skje noe

- I denne forsamlingen er mitt budskap å slå inn åpne dører: det trengs en nasjonal satsing på rehabilitering, vi trenger en reform. Alle er enige i dette, og her ligger også utfordringen. Når alle er enige​, skjer det lite, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som etterfulgte Bekeng. 

Hun har likevel positive forventninger etter å ha hørt Bekeng sin innledning. - Vi har foreslått for helseministeren, at det må settes ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe for å jobbe med en slik plan. Dersom ikke noe systematisk nå skjer, vil faget rehabilitering fortsette å være «de brutte løfters fagfelt», sa hun. 

Dame på scene

Lilly Ann Elvestad fra FFO krever en nasjonal satsing på rehabilitering, en rehabiliteringsreform