Klarsignal til å planlegge nytt sykehusbygg

Torsdag 21. oktober vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at "planleggingen for byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF videreføres til konseptfase".

Publisert 25.10.2021
Adm.dir. Einar Magnus Strand for inngangspartiet til Sunnaas sykehus HF

Adm.dir. Einar Magnus Strand, Sunnaas sykehus HF

– Dette betyr at vi endelig kan fortsette arbeidet med å planlegge det nye bygget som skal komme på sykehuset. Går alt som vi håper, kan vi flytte inn i løpet av 2025. Det sier administrerende direktør ved Sunnaas sykehus HF, Einar Magnus Strand.

-Vi har vært klare lenge, og det er en stor milepæl at dagen endelig er her, sier han.

Starter umiddelbart

Prosjektleder, eiendomssjef Steinar Østli Andreassen, starter umiddelbart arbeidet med å rigge prosjektet, under ledelse av administrasjonsdirektør Trude Gjeldvik.

- Det er viktig med god forankring og deltagelse fra ulike medarbeidergrupper, fra pasienter og pårørende, slik vi har lykkes med til nå. Det er allerede levert mye godt forarbeide som gjør at vi er godt rustet for konseptfasen. Vi gleder oss stort til å komme i gang, sier Gjeldvik.