Kan roboten Eve assistere helsepersonell?

På Sunnaas sykehus fikk roboten Eve nylig prøve seg på jobb i sykehus for aller første gang. For å teste om roboter kan assistere helsepersonell på sykehuset i daglige oppgaver.

Publisert 30.05.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

HIRO (Human Interactive Robotics for Healthcare) er et prosjekt med mål om å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver. Det kan dreie seg om å transportere eller overlevere utstyr for medisinske oppgaver, hente mat og dr​ikke, plukke opp gjenstander, og å hjelpe pasienter med å finne veien i fasilitetene. Dette kan være et bidrag til løsning på helsepersonellmangelen vi venter kommer i årene fremover.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, utviklere fra Halodi Robotics, forskere fra institutt for energiteknikk (IFE) og Skien kommune. Nylig testet prosjektet ut roboten Eve sammen med helsepersonell i Sunnaas sykehus. 

Behov, h​​oldninger og oppfatninger 

Under studien ved Sunnaas sykehus fikk helsepersonell prøve seg i ulike kjente behandlingssituasjoner, én gang med hjelp fra Eve og én gang uten, og forskerne gjennomførte observasjoner. I forkant av utprøvingen av EVE var det gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer. ​

- Disse testene hjelper oss å bedre forstå behovene, holdningene og oppfatningen av robotens rolle som assistent og kollega, sier prosjektleder Linda Sørensen. Det vi ønsker å finne ut er hva helsepersonell tenker om å ha en robot til assistent og hvilke konkrete oppgaver en robotassistent kan hjelpe med.

En assistent

Under øvelsene ble Eve styrt av en tekniker via VR. Da de fikk hjelp fra Eve erfarte helsepersonell at de kunne bli i rommet og bruke tiden sammen med pasienten. 

- Målet er ikke å ersatte mennesker i helsetjenesten med roboter. Tanken er at roboten skal hjelpe til med ikke-medisinske oppgaver, slik at de ansatte kan bruke sin tid og kompetanse på pasienten, forklarer Sørensen.

helsefagarbeider hilser på robot

Helsefagarbeider Fredrik Warhuus tror roboten Eve kan være fremtidens hjelper

Og helsepersonell er enig, de ser for seg at en robot kan bli en nyttig assistent, særlig til praktiske oppgaver.​

– På Sunnaas jobber vi med mennesker som opplever store endringer i livet. Det er viktig at vi har tid til å snakke med pasientene, sier helsefagarbeider Fredrik War​huus. Han synes tanken på en robot-assistent er spennende. - I stedet for at jeg henter utstyr, gjør roboten den jobben. Da kan jeg få bedre tid med pasienten. Jeg tror roboten kan være fremtidens hjelper. 

Vil du vite mer?

VG deltok på testingen. Hele saken finner du på vg.no. 

Vg.no: Møt den nye "sykepleieren"