HELSENORGE

Internasjonal aktivitet – på besøk i Ukraina

Sunnaas sykehus har på oppdrag av Helse og omsorgsdepartementet et samarbeid med Ukraina om å utvikle rehabiliteringstilbudet for barn og pasienter med hjerneslag. Første uken i desember fikk et team fra Sunnaas avholde kurs på to av sykehusene, både digitalt og fysisk.

​I byen Bila Tserkva litt utenfor Kiev, har sykehuset over 2000 hjerneslag pasienter hvert år. De har jobbet systematisk med akuttbehandling og etablert slagenhet med tverrfaglig team, men har inntil nå ikke noe rehabiliteringstilbud. Det finnes heller ingen primærhelsetjeneste som kan tilby aktiv rehabilitering. Sykehuset i Bila Tserkva vil i januar åpne en nyrenovert etasje som blir den nye rehabiliteringsavdelingen. Sunnaas sykehus har gjennom 2021 hatt flere videokonferansemøter og diskutert hvordan etablere en avdeling for aktiv rehabilitering.

– Å komme til sykehuset, møte fagpersonene, diskutere rehabilitering, tverrfaglighet og vurdere pasienter sammen, har vært av stor verdi for de som skal etablere et nytt tilbud for sine hjerneslag pasienter, sier samhandlingssjef Kirsten Sæther som sammen med Stein Arne Rimehaug, rådgiver RKR/Sunnaas og Joakim Halvorsen, Forsterket rehabilitering Aker, var i Ukraina.

I programmet for kurset deltok også ergoterapeut Kristin Schewe Loxly, leder for Kompetanseenheten, Allan Jørgensen, logoped Päivi Annikki Tupala og klinikkoverlege Frank Becker på videokonferanse.

Det er mange fagpersoner på sykehuset som skal i gang med hjerneslagrehabilitering, og tilbakemeldingen er at vårt samarbeid virkelig utgjør en forskjell. Sykehuset i Bila Tserkva er et offentlig sykehus, og har en engasjert direktør som klarer å mobilisere penger til sykehuset, både fra offentlige og private aktører/donører. De åpner nå også enda en ny slagenhet som de har europeisk sertifisering for. De jobber iherdig med å fa tak i flere tverrfaglig, nyutdannede fagpersoner som har fått opplæring i kunnskapsbasert rehabilitering.

Landet har en lang tradisjon med passiv rehabilitering som massasje, elektrostimulering og ulike former for bad, - ikke så ulikt som i Norge for noen tiår siden. Det er nå igangsatt en helsereform og vedtatt i lov at helsetjenesten skal tilby aktiv rehabilitering med fokus på å øke funksjon. Dette er et stor og spennende skifte hvor både Helseministeriet og Presidentens kontor ba om å få høre om de norske erfaringene.

Delegasjonen fra Sunnaas ble godt tatt imot, og håper å kunne invitere fagpersoner til besøk i Norge i løpet av 2022.

Internasjonal aktivitet Sunnaas sykehus HF