HELSENORGE

Hjerneslagpasienter: Søker innovative løsninger for å fortsette å bli bedre

Finnes det innovative løsninger som kan bidra til at hjerneslagpasienter fortsetter å blir bedre, etter at de blir skrevet ut fra ulike institusjoner og hjem til seg selv? Det var temaet for markedsdialogen som Indre Østfold kommune og Sunnaas sykehus HF arrangerte tirsdag og onsdag denne uken. 17 potensielle leverandører deltok ved arrangementet.

​-To dager med engasjerte og interessante diskusjoner som har gitt oss et bilde av at her finnes det muligheter for å få frem en spennende ideer som kan gi pasienten med hjerneslag en bedre oppfølging. Næringslivet ga gode innspill for å tydeliggjøre behovet som skal løses, og innretning på hvordan en løsning kan være, sier leder for styringsgruppen, innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF.

Mange med varige følger

Årlig blir om lag 10000 personer innlagt med hjerneslag i Norge. Av disse vil om lag en tredjedel få tilbake vanlig funksjon i løpet av et år, mens en tredjedel vil dø. Den siste tredjedelen vil ha varige følger av hjerneslaget.

-Det er denne siste tredjedelen vi særlig tror vi kan finne gode løsninger for i et slik innovasjonspartnerskap. Det er vel kjent at mange av disse opplever et funksjonsfall når de skal greie seg alene hjemme etter endt rehabilitering, sier Tornås.

Neste milepæl

Innspillene fra markedsdialogen vil tydeliggjøre behovet og mulighetene slik at næringslivet kan bidra til å utvikle en ny og innovativ løsning for pasienter med hjerneslag. Ved påsketider vil innovasjonspartnerskapet utlyse konkurranse for å få med den/de leverandørene som har en ide som kan utvikles sammen med Indre Østfold kommune og Sunnaas sykehus. I september/oktober vil leverandør være valgt, og ett års utviklingsarbeid starter.

Innovasjonspartnerskap Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside