HELSENORGE

Helene sjekker inn på Sunnaas

NRK-programmet «Helene sjekker inn» gir et godt bilde av hverdagen ved Norges største spesialsykehus for rehabilitering og fysikalsk medisin.

Helene Sandvig
Foto: Anders Leines/NRK

Se programmet i NRK nett-TV

Helene Sandvig bodde på Sunnaas sykehus i fem døgn, i hovedsak på avdeling for ryggmargsskade og avdeling for hjerneslag. Hun fikk et nyansert bilde av hvordan det er være pasient på Sunnaas og hvordan det er å jobbe her i møter med pasienter, pårørende og ansatte.

Hvorfor deltar Sunnaas i denne produksjonen?

- Rehabilitering handler om å fullføre verket som påbegynnes i behandlingen av skadens akuttfase. Livet er reddet, nå skal det leves. Håpet er at slike programmer kan vekke større interesse for hva rehabilitering er, sier kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal.

Han legger ikke skjul på at henvendelsen fra NRK krevde grundig vurdering.
- På Sunnaas tar vi personvern og etikk svært alvorlig. Vi måtte kjenne oss helt trygge på at dette ble godt ivaretatt før vi kunne gå inn i dette prosjektet. NRK hadde allerede laget en sesong av serien da vi ble kontaktet og vi ble overbevist av den grundige måten NRK arbeidet med serien på, sier han.

På NRKbeta kan du lese mer om hvordan "Helene sjekker inn" lages