HELSENORGE

Gode tilbakemeldinger på LIS-utdanningen

Onsdag 21. september gjennomførte spesialitetskomiteen for fysikalsk medisin og rehabilitering en evaluering av utdannelsen for leger i spesialisering (LIS) ved Sunnaas sykehus. 

Legegruppen på morgenmøte

​​Komiteen hadde en lang runde i sykehuset for å se hvordan LIS-utdanning legges opp. De intervjuet utdanningsutvalget, overleger og hadde samtaler med alle LIS-ene. 

Konklusjonen var at LIS-er på Sunnaas får et bredt spekter av kliniske problemstillinger, har en fin læringsarena og at hele sykehuset samarbeider godt med tilrettelegging. 

Evalueringen viste også at LIS-ene selv skryter av samarbeidet med veiledere og supervisører, at overlegene er lett tilgjengelige for LIS-ene, og det er et trygt og godt arbeidsmiljø i legegruppen.