HELSENORGE

God fremdrift i Sunnaas Rehabilitation Cluster

Et drøyt år etter at ideen om å etablere Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) ble lansert, har det vært stor aktivitet på ulike områder.

Forankring og videre ​​​samarbeid

Det har vært en rekke møter ved ulike fakultet og på ulike nivåer ved Oslo Met, som er hovedsamarbeidspartner til Sunnaas sykehus. Det er gjennomgående stor og positiv interesse. Det samme gjelder Helse Sør-Øst som gir tommel opp til prosjektet.

Sunnaas Rehabilitation Cluster

Bilde av forskningsdirektør på Sunnaas foran sykehusbygg

Forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen

– Vi har også inngått avtale med Nesodden ​kommune som vertskommune. Det var en fin opplevelse å få presentere prosjektet for et engasjert formannskap tidligere i høst​​​, sier forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen som står bak initiativet. Det søkes nå videre samarbeid med flere aktører, både akademiske og næringsliv.

Allerede resu​​ltater

SRC bærer allerede frukter gjennom samarbeid med Oslo Met om blant annet etablering av masterprogram i helseteknologi og dessuten et doktorgradsarbeid tilknyttet Sunnnas. I tillegg er det et pågående samarbeid om ekstremitets-CT og andre forskningsprosjekter innen radiologi.​

Helse Sør-Øst har dessuten besluttet og finansiert, sammen med OsloMet, et benchmark-prosjekt innen radiologi, som inkluderer 60 røntgenlaboratorier. Også dette gir grunnlag for en doktorgrad.

Nytt bygg på Sunn​aas

Sunnaas sykehus er nå godt i gang med konseptfasen for nytt sykehusbygg. Bygget skal være klart for innflytting i jan 2026.
– I denne sammenheng er det naturlig at behovet SRC har for lokaler, blir en del av arbeidet innenfor de rammer som er fastlagt, sier Martinsen

Finansi​​ering

På nyåret skal det legges planer for videre finansiering.
– Sammen med Oslo Met er vi i dialog om en søknad om å komme innunder programmet for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)​. Vi vil framover også banke på andre dører for å sikre finansiering, sier forskningsdirektøren.