Nasjonal rapport fra Spesialisthelsetjenesten 2021

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Kunnskap om virkningen av koronavaksinering, kunstig intelligens i kreftbehandling og rusavhengiges vei til rusfrihet. I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over. 65 prosent av RHF-enes forskningsmidler ble tildelt kliniske studier.

Publisert 02.06.2022
​De fire regionale helseforetakene, H​​else Nord, ​​Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest, presenterer for niende gang rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste 2021 med nasjonale nøkkeltall og gode prosjekter fra små og store sykehus over hele landet.