Fornøyde pasienter i et pandemiår

Oppsummeringen av resultatene fra pasienttilfredsundersøkelsen for 2021 viser at hele 95 prosent av de voksne pasientene har følt seg trygge under oppholdet på Sunnaas sykehus. 93 prosent opplever å bli tatt imot på en god måte da de ankom, og 91prosent er fornøyde med tilbudet ved sykehuset.

Publisert 24.02.2022
Sist oppdatert 28.11.2022

​- Det er imponerende at klinikkens medarbeidere har lyktes med å gi pasientene denne opplevelsen, også under en pandemi, sier kvalitetssjef Siv Anita Horn.

​Mer tilfreds med mate​​n, høy ambisjon om måloppnåelse

​Når det gjelder maten, svarer 76 prosent at den var tilfredsstillende. Dette er en økning på 7 prosent sammenlignet med 2020. For barn og unge under 17 år, er 49 prosent tilfreds med mattilbudet.

- Til tross for at det er bedring i resultatene når det gjelder mat, har sentralt kvalitetsutvalg og klinikkledelsen sammen bestemt at arbeidet med å øke tilfredsheten skal fortsette, sier Horn.

Ørige forbedri​​ngsområder

Det er også andre områder som det er ønskelig å forbedre. 63 prosent av de voksne pasientene svarer at de opplevde å nå målene under oppholdet. Ambisjonen for 2022 er at over 75 prosent skal erfare at målene for rehabiliteringen blir nådd.

Sykehuset skal benytte resultatene aktivt i sykehusets forbedringsarbeid.