HELSENORGE

Følg pengene! Gjør rehabilitering lønnsomt

Arendalsuka 2021: Tidligere helseministre ga råd om hvordan rehabilitering kan få den prioriteringen feltet trenger for å sikre likeverdige tjenester.

Sammen med Norges handikapforbund inviterte Sunnaas sykehus til diskusjon om fremtiden for rehabiliteringsfeltet under Arendalsuka.

Se opptak: Rehabilitering - de brutte løfters fagfelt

Ikke imponert 

Tidligere helseministre reflekterte over utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter deres regjeringstid.

- Jeg er ikke imponert over resultatet, sa samhandlingsreformens far, Bjarne Håkon Hanssen. - Så lenge det ikke er lønnsomt for kommunene å tilby rehabiliteringstjenester, så skjer det ikke, sier han.

Savner en koordinator

- Jeg er veldig lei meg for å høre at det ikke er blitt bedre, sier Dagfinn Høybråten når ryggmargsskadde Christian Gyldenøhr forteller om sitt møte med systemet etter en ulykke gjorde ham lam fra livet og ned.

Gyldenøhr beskriver en utfordrende kamp for å få den hjelpen han trenger. Hjelp til å mestre den nye hverdagen, til å være en deltakende familiefar, til å komme tilbake til arbeidslivet og tilbake til samfunnet igjen. Mest av alt savner han en som kan "holde ham i hånden" og lede vei gjennom jungelen av lover, regler, rettigheter og søknadsskjema.

- Det sentrale ordet er koordinering og koordinatorrollen. Det at Christian og hans forlovede må koordinere etatene, istedenfor at etatene koordinerer seg rundt Christian, det er et kjerneproblem, sier Høybråten. 

Fagfeltet krever en rehabiliteringsreform

Gyldenøhrs historie er ikke unik. Rapporten «Norge trenger en rehabiliteringsreform» beskriver hvordan mer enn 20 brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer opplever utfordringsbildet på feltet. Den viste Lilly Ann Elvestad fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til da hun innledet til diskusjon. - Nå er det på tide å gå fra ord til handling, sier hun.

Gjør rehabilitering lønnsomt

Elvestad uttrykte bekymring for manglende politisk handling og oppfølging av tidligere forsøk på å løfte rehabiliteringsfeltet. Rådet fra de tidligere helseministrene var samstemt og klart: Gjør rehabilitering lønnsomt!

- Sett dere hårete mål, ikke gi opp og forplikt dere til å gjennomføre. Men det holder ikke med mål, kunnskap og gjennomføringskraft. For å lykkes må dere sørge for at det kommer insentiver på plass som gjør det lønnsomt å drive med rehabilitering. Først da vil det det skje noe, sier Høybråten og Hanssen.

Bilde av to personer som snakker sammen

Christian Gyldenøhr etterlyser en koordinator i samtale med moderator Siri Lill Mannes

Bilde av en kvinne og to menn som prater sammen

De tidligere helseministrene Dagfinn Høybråten og Bjarne Håkon Hanssen råder til å gjøre rehabilitering lønnsomt