HELSENORGE

Fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Velkommen til årets viktigste møteplass for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst. For deg er opptatt av forskning og fagutvikling i akutt- og rehabiliteringsfasen.

​Tema: «Fra skadested til hjemsted».
Påmeldingsfrist: 30. april

Programmet er sammensatt og faglig sterkt.

Meld deg på nå!

Se program og les mer om arrangementet

Lenke til påmeldingsskjema

 

logoelement med invitasjon til konferansen