Fag- og forskningsdagen for sykepleiertjenesten

Denne uken har Sunnaas sykehus hatt ansvar for den årlige fag- og forskningsdagen for sykepleiertjenesten i Helse Sør-Øst. Et årlig arrangement som går på rundgang å arrangere.

Publisert 11.05.2022
Sist oppdatert 25.11.2022

​Programmet var spennende og variert med store sykepleieressurser som forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus Anners Lerdal, forskningssykepleier ved Oslo universitetssykehus Helene Berntzen og leder ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid med OsloMet Marit Kirkevold som hovedtalere. I tillegg til innledere som statssekretær Karl Kristian Bekeng, forbundsleder i Norges sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen og klinikksjef på Sunnaas sykehus Kathi Sørvig.

I parallellseksjonene presenterte Sunnaasmedarbeiderne Anne Geard, Gro Marianne Eriksen og Sophie Doverby, mens Allan Jørgensen ledet den avsluttende paneldebatten «Hvordan fremme forskning i sykepleie?»

​​Stående​​ app​​laus

Men, det var vår egen erfaringskonsulent Anine Andrea Johansen som høstet den største applausen da hun fortalte om sin reise fra nyutdannet sykepleier til pasient i rehabilitering. Hennes refleksjoner og erfaringer fra sitt møte med sykepleiere og helsepersonell i akuttfasen, under primæroppholdet på Sunnaas og hjemme i kommunen traff alle i salen. Og hun ble direkte invitert av Marit Kirkevold til å holde den samme presentasjonen til sykepleiestudentene ved OsloMet.

​-Det har vært mye arbeid. Derfor er det ekstra hyggelig med gode tilbakemeldinger. Vi lyktes med å sette sykepleierfagets rolle i rehabilitering tydelig på kartet. Det hersker ingen tvil om at det er viktig med mer forskning på området, sier fungerende fagsjef sykepleie Gro Marianne Eriksen som led​et arbeidet med konferansen. 

Rehabilitering​s​​​​​r​eform

​Under konferansen understreket flere innledere at det er et behov for en rehabiliteringsreform. -​Faget rehabilitering har vært forsømt i lang tid, sa både forbundsleder i Norges sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen og generalsekretæren i FFO Lilly Ann Elvestad. 

​​Også Marit Kirkevold konkluderte i hennes innlegg med at det var for lite fokus på rehabilitering ved sykepleiestudiet og blant forskerne ved hennes institutt (sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet). Og det skulle de gjøre noe med! 

Konferansen hadde tittelen «Fra skadested til hjemsted». Den ble arrangert på Lillestrøm med mer enn 140 sykepleiere i salen.

Artikkel om konfe​ransen i Syk​epleien

Anners Lerdal på talerstol med sin presentasjon bak

Forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus Anners Lerdal snakket om pasientforløp: Sykepleie fra pasientens perspektiv

 
Tre damer sitter ved et registreringsbord

Anne Selsjord, Anne Grethe Wiborg og Anne Cathrine Kraby fra Sunnaas sykehus var med i den lokale arrangementskomiteen