HELSENORGE

Ett skritt videre på veien mot byggetrinn 3

Torsdag 20. juni 2019 behandlet styret for Helse Sør-Øst økonomisk langtidsplan. I denne planen ligger Sunnaas sykehus HFs neste byggetrinn inne som en del av finansieringsbehovet i perioden.

Flyfoto av Sunnaas sykehus

– Dette er en beslutning vi har ventet på lenge. Det er derfor gledelig at vi nå ser at vi er ett skritt nærmere beslutning om at vi får ferdigstille byggetrinn 3. Det sier adm. dir. Einar Magnus Strand.

- Formelt vedtak om oppstart av konseptfasen må imidlertid tas som egen styresak i Helse Sør-Øst, og vi håper på egen beslutningssak i løpet av høsten 2019. Første mulighet er styremøtet 22. august, sier han.

Prosjektet skal etter det gjennom ulike faser med faste beslutningspunkter i styret for Helse Sør-Øst.

– Prosjektet krever nøye planlegging og hardt arbeid. Hvis det går som vi håper, så vil byggestart i beste fall kunne skje i løpet av 2021 og ferdigstillelse i 2023. Dette betyr at vi kan ta i bruk nytt bygg i løpet av 2023, sier prosjektleder Trude Gjeldvik som legger til at det er mye usikkerhet om disse tidspunktene på et så tidlig stadium.

Krevende økonomisk langtidsplan med mange muligheter