HELSENORGE

Etablerer regional behandlingstjeneste

1. september etablerer Sunnaas sykehus en regional behandlingstjeneste i Helse Sør-Øst for pasienter med nevrogen blæredysfunksjon.

Hva er nevrogen blæredysfunksjon?

Nevrogen blæredysfunksjon er en nerveforstyrrelse som påvirker samspillet mellom blæren og/eller lukkemuskelen. Skaden kan føre til urinlekkasjer, urinveisinfeksjoner og manglende evne til å kontrollere vannlatningen.

Bedre livskvalitet og redusert risiko for komplikasjoner

I mer enn 30 år har Sunnaas sykehus hatt ansvar for oppfølging av pasienter med ryggmargsskade og nevrogen blæredysfunksjon. På oppdrag fra Helse Sør-Øst utvides nå tilbudet til flere pasientgrupper og kapasiteten på tverrfaglig utredning, behandling og rådgivning økes. Behandlingstjenesten har til hensikt å bedre pasientens livskvalitet og redusere risiko for komplikasjoner. 

Hvem kan henvises til utredning?

Pasienter med nevrologiske sykdommer og skader, der det er mistanke om nevrogen blæredysfunksjon, kan henvises til Sunnaas sykehus for utredning. Dette kan være pasienter med ryggmargsskade, traumatisk hjerneskade, hjerneslag, multippel sklerose, cerebral parese, parkinson eller spinale sykdommer.

Tilbudet er i form av polikliniske konsultasjoner for pasienter med henvisning fra spesialisthelsetjenesten.

Les mer om behandlingsprogrammet

Les mer om behandlingstjenesten