Enklere å dele journaldokumenter

Dokumenter fra pasientenes journaler blir fra juni 2023 tilgjengelig for behandlere utenfor sykehuset. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp. Delingsløsninger innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.

Publisert 23.05.2023
Sist oppdatert 19.03.2024

Gir rask tilgang til viktig informasjon

Dette betyr at fastleger og legevaktsleger kan se dokumentene når de behandler pasienter og trenger rask tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer. Informasjon om pasienters tidligere sykdom og behandling kan være viktig når hen får helsehjelp, for eksempel på legevakten. I første omgang er det sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger fra sykehuset som vil være tilgjengelig. 

Tidkrevende prosess i dag

I dag er det ofte krevende å få tak i nødvendige opplysninger, og informasjon om pasienter utveksles fortsatt på fax, per telefon eller som post. Helseopplysninger blir registrert i ulike pasientjournalsystemer som har begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke tilgang til informasjon fra sykehuset. 

Bestemmer selv over egne helseopplysninger

Alle har rett til å bestemme hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og pasienter må aktivt begrense deling hvis det er noe de ikke vil skal kunne leses av andre behandlere.
 
  • Pasienter kan begrense tilgang til journaldokumenter ved å kontakte behandlingsstedet.
  • De som har brukerprofil på helsenorge.no kan legge inn begrensinger i kjernejournal der. 
  • De som ikke har brukerprofil, kan kontakte veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp. 

Om kjernejournal

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette. Denne er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder. 
Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal i sine vanlige journalsystemer. De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp.
 

Les mer om dokumentdeling på helsenorge.no.​

Les mer om hvordan opplysninger fra dine pasientjournaler kan deles på helsenorge.no.

Les mer om pasientrettighter.

 

​​