HELSENORGE

Ekstravakt med påvist covid-19

En ekstravakt på Sunnaas sykehus HF har testet positivt for covid-19. Smittesporing i regi av Nesodden kommune viser at smitten er skjedd utenfor sykehuset. Den ansatte har ikke vært på jobb i inkubasjonstiden eller etter symptomdebut. Det har derfor ikke vært nødvending med smittesporing i regi av sykehuset.

Det er smitteverntiltak, besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved sykehuset. Ingen pasienter har påvist smitte på Sunnaas sykehus.