Droneflyging fra Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus deltar i et innovasjonsprosjekt for å se på mulighet for transport av ulike prøver med ubemannet drone. I perioden 28. september til 14. oktober vil det derfor foregå testflygning med drone fra helikopterplassen på Sunnaas sykehus til Bærum sykehus og Fornebu.

Publisert 28.09.2022
Sist oppdatert 11.10.2022
Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune, Bærum sykehus og Sunnaas sykehus.

Det er selskapet Nordic Unmanned som står for flygningen, og piloter fra dette selskapet vil holde til på sykehuset ved helikopterplassen i denne perioden. Pilotene har kontakt med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og luftambulanse, slik at testflygningene ikke vil være til hinder for akuttberedskapen.

For mer informasjon, kontakt innovasjonsenheten på Sunnaas sykehus​