Disputas: Telemedisinsk språktrening etter hjerneslag

Intensiv språktrening via videokonferanse hjem til pasienten, som et supplement til vanlig behandling, forbedrer språkfunksjonen signifikant. Det viser resultatene fra doktogradsarbeidet til lege og ph.d. Hege Prag Øra ved Sunnaas sykehus HF.

Publisert 09.12.2021
Sist oppdatert 19.03.2024

​Hege Prag Øra forsvarte sin avhandling i en digital disputas ved det medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo onsdag 8. desember.

Hvert år rammer hjerneslag nærmere 12 000 mennesker i Norge. Av dem får én av fire afasi, noe som kan innebære vansker med å uttrykke seg muntlig og med å forstå tale, samt lese- og skrivevansker.

Doktorgradsprosjektet til Prag Øra innebar intensiv språktrening via videokonferanse, hjem til pasientene. Hovedmålet med studien var å undersøke om intensiv telemedisinsk språktrening, gitt i tillegg til ordinær språktrening, ga bedre språkfunksjon hos afasirammende etter hjerneslag, sammenlignet med afasirammede som ikke fikk denne treningen. Resultatene viser at intensiv telemedisinsk språktrening lar seg gjennomføre i en klinisk setting, der både pasienter og helsepersonell er fornøyde.

Under disputasen roste bedømmelseskomiteen forskningen i doktorgradsprosjektet og understreket betydningen av resultatene, også internasjonalt.

Med seg i arbeidet har hun hatt hovedveileder, klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus HF og biveilederne Melanie Kirmess ved Universitetet i Oslo og Marian Brady ved Glasgow Caledonian University. Sistnevnte er leder for det internasjonale nettverket for afasiforskning CATs Collaboration of Aphasia Trialists som også Sunnaas sykehus er en del av. Dette samarbeidet har sikret at forskningsmetodene har holdt høy standard, og at resultatene spres raskt i det internasjonale forskningsmiljøet, 

- ​Prosjektet ligger helt i forskningsfronten og er et vesentlig bidrag til utviklingen av feltet. I en nylig publisert oversiktsartikkel fant man totalt kun 5 kontrollerte studier om telerehabilitering for personer med afasi, med totalt 132 inkluderte pasienter. Så mange som 62 av disse 132 pasientene stammer fra Hege Prag Øras studie, sier hovedveileder Frank Becker.​

Doktorgradsprosjektet ble i 2020 løftet frem i den nasjonale rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste.