Dignio tildeles oppdraget med å utvikle ny og innovativ løsning for pasienter med hjerneslag

Innovasjonspartnerskapet Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune valgte Dignio som samarbeidspartner, og utvikler, på prosjektet «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag».

Publisert 26.10.2021
Sist oppdatert 19.03.2024

​Dignio ble 15. oktober tildelt oppdraget som består i å utvikle en løsning for pasienter med hjerneslag, og med det sikre at disse pasientene fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemme.

Dignio er Norges ledende leverandør av hjemme-oppfølging, og beskriver at helsepersonell, med deres løsninger, kan følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

Kontrakten mellom Dignio og Innovasjonspartnerskapet Sunnaas sykehus HF og Indre Østfold kommune blir signert i løpet av uke 43.

Bakgrunn for prosjektet

Innovasjonsprosjektet «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag» fokuserer på pasienter med hjerneslag og deres forløp fra akutt slag-enhet til de er hjemme. Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune leder innovasjonspartnerskapet i samarbeid med Innovasjon Norge.

Innovasjonspartnerskapet har tatt utgangspunkt i et behov det offentlig har, hvor samarbeidet med næringslivet skal sikre en skreddersydd løsning for dette behovet. Målet har vært å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet og implementere disse.

«Hensikten med dette prosjektet har vært å finne en løsning som sikrer at pasienter med hjerneslag fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemme, og følger pasienten i den videre rehabiliteringen», sier Kirsten Sæther, Samhandlingssjef ved Sunnaas Sykehus HF.

«Partnerskapet/prosjektet bidrar til løsninger som gjør at flere kan få bedre helsetjenester i hjemmet. Det styrker samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og gir oss god læring i innovasjonsdrevet utvikling. Det er lange og gode tradisjoner for samhandling mellom Indre Østfold og Sunnaas sykehus. Dette partnerskapet er et spennende prosjekt som vi håper skal være nok et skritt på veien til mer sømløse overganger mellom sykehus og kommune, og som kan mobilisere til enda større mestring av livet for den enkelte innbygger», sier Kristian Devold, seksjonsleder for Behandling og mestring i Indre Østfold kommune.

Neste steg

Dignio skal, sammen med Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune, utvikle en løsning på behovet som er beskrevet. Prosessen følger samme struktur og oppbygning som Statens standardavtaler. Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen av prosjektet.

For mer​​​ informasjon

Kristian Devold, seksjonsleder for Behandling og mestring i Indre Østfold kommune, tlf. 926 80 596
Kirsten Sæther, Samhandlingssjef ved Sunnaas Sykehus HF, tlf. 994 57 484

Om Sunna​​as sykehus HF

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sykehuset legger til rette for og hjelper pasientene på veien videre, noe som for de fleste betyr å flytte hjem, mestre arbeidslivet og delta i samfunnet for øvrig. Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Behandlingsprogrammene er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.

Om Indre ​​Østfold kommune

Indre Østfold kommune er en ny sentral kommune i Viken. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 21. største kommune og landets største jordbrukskommune. Våre to byer Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv og et næringsliv i stor vekst. Vi har en strategisk beliggenhet med vår nærhet til Oslo og Folloregionen, og sentralt plassert i tidligere Østfold.

Indre Østfold har fokus på kvalitet- og kunnskapsarbeid, og er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold) som er et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet. Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvalitet i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.​