HELSENORGE

Dialogmøte om rehabilitering

- Det finnes lite tilbud for oss som befinner oss på et sted mellom Ole Brumm og Allers. Derfor trenger vi at tjenestene tilrettelegges og tilpasses ungdom.

​Leder av ungdomsrådet på Sunnaas sykehus, Nina Gjevang, lånte et sitat fra unge funksjonshemmedes forord til regjeringens strategi for ungdomshelse, da hun innledet på dialogmøte med brukerorganisasjonene denne uken.

Hun la vekt på at unge som trenger rehabilitering etter alvorlig skade eller sykdom, har de samme behovene som andre ungdommer.

- Det handler om temaer som blant annet identitet, selvfølelse og seksualitet, sa Nina som hadde flere konkrete forslag for å bedre situasjonen som blant annet kompetanseheving hos helsepersonell og filmprosjekter.

Rehabilitering fortjener plass

I det digitale dialogmøtet ble det også innledet om hvordan rehabilitering kan få den plassen det fortjener i helsepolitikken og i de såkalte helsefelleskapene som skal etableres i kjølvannet av nasjonal helse og sykehusplan.

- La oss hjelpe oss selv ved å sette rehabilitering på dagsorden, sa nestleder i brukerutvalgets Øyvind Gerhardsen ved avslutning av møtet.

Møtet ble arrangert av brukerutvalget og ungdomsrådet i samarbeid med Sunnaas sykehus.

Følgende organisasjoner var tilstede: