HELSENORGE

Debatt om behov for rehabilitering etter hjernesvulst

Bedret diagnostikk og behandling av hjernesvulst de siste tiårene har ført til flere langtidsoverlevere. Samtidig opplever et økende antall pasienter seneffekter etter gjennomgått behandling. Fagmiljøet på Sunnaas sykehus tar debatten om rehabilitering etter hjernesvulst i Tidsskriftet den norske legeforening.

​I debattinnlegget behov for rehabilitering etter hjernesvulst argumenterer vi for at om alle skal motta behandling etter gjeldende retningslinjer, er det avgjørende at behovet for rehabilitering blir vurdert.

Det er fagdirektør Kirsti Bjune, fagansvarlig fysioterapeut Ellen Høyer, tidl. fagsjef psykologi Anne-Kristine Schanke og Petter Brandal, overlege på Radiumhospitalet som tar debatten.

Helsedirektoratet anbefaler vurdering av rehabiliteringsbehov hos alle med hjernesvulst. Kartleggingen er imidlertid mangelfull, og en stor andel av pasientene har udekkede, til dels omfattende behov.

Debattinnlegg om behov for rehabilitering etter hjernesvulst i Tidsskriftet den norske legeforening 25. juni 2019