HELSENORGE

Covid-19 og rehabilitering

Sunnaas sykehus HF har fra mai 2020 tatt imot pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid-19. Det har gjennom pandemien, både i Norge og internasjonalt, vært økende oppmerksomhet om følger etter alvorlig covid-19 infeksjon og akuttbehandling.

​Rehabilitering etter covid-19

Ut fra studier på pasienter med akutt lungesvikt og «post intensive care syndrom», er det vel kjent at mange pasienter vil ha følgetilstander med rehabiliteringsbehov. Dette bekreftes også av gjennomførte og pågående studier om covid-19 overlevere. Rehabiliteringsbehovet kan bl.a. gjelde tap av muskelkraft, kognitive svekkelser, emosjonell affeksjon, nedsatt lungefunksjon, svelgevansker og smerter. Det er også beskrevet at covid-19 kan påvirke sentralt og perifert nervesystem.

Kunnskapsartikler og informasjon om rehabiliteringstilbud og tjenester relatert til covid-19

Nasjonal veileder: Koronavirus – beslutninger og anbefalinger - rehabilitering etter covid-19

Sunnaas sykehus har erfaring

Sunnaas sykehus har lang erfaring med pasienter med rehabiliteringsbehov etter alvorlig sykdom og langvarig respiratorbehandling, og spesielt også med nevrorehabilitering.

Vi tilbyr kunnskapsbaserte rehabiliteringsprogrammer og tar imot pasienter både til rehabiliteringsopphold og for vurdering av rehabiliteringsbehov. Innleggelse er spesielt aktuelt for pasienter med komplekse motoriske, sensoriske og kognitive utfall. Vi har også kompetanse og testfasiliteter (enkel og utvidet spirometri) for lunge og kan ta imot pasienter med nedsatt lungefunksjon, der dette ikke er hovedutfordringen.

Fagfolk på sykehuset bistår også med rådgiving og veiledning om passende rehabiliteringstilbud for den individuelle pasienten.

Informasjon om rehabiliteringstilbudet for covid-19 på Sunnaas Sykehus