HELSENORGE

Birgitta Langhammer er månedens forsker i Helse Sør-Øst

Birgitta Langhammer leder Sunnaas International Network (SIN) Stroke Study, et multinasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslagrehabilitering i ni klinikker i sju ulike land. Hun er månedens forsker for november i Helse Sør-Øst.

Birgitta Langhammer