Bekreftet tilfelle av koronasmitte hos ansatt på Sunnaas sykehus HF

Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus. Den ansatte fikk symptomer fredag 6. mars og møtte ikke på jobb, og har siden holdt seg i hjemmekarantene.

---

Opprinnelig melding søndag 8. mars kl. 12.00:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet grønn beredskap på Sunnaas sykehus. Dette medfører et arbeid for å informere pasienter og ansatte og gjøre smitteoppsporing. Sykehuset må omdisponere ressurser i tiden framover, og i den anledning setter vi grønn beredskap.

Sunnaas sykehus fikk lørdag 7. mars 2020 bekreftet at en ansatt på avdeling for hjerneslag har testet positivt på koronavirus. Den ansatte var på jobb i tre dager, før det ble klart at vedkommende kunne være smittet.

Den ansatte har ikke vært i et område med vedvarende spredning, men i Tyskland. Da den ansatte, fredag ettermiddag, ble kjent med at en person med påvist smitte hadde vært i samme lokale som vedkommende selv, varslet den ansatte smittevernlegen på Sunnaas sykehus.

Den ansatte har ikke vært i arbeid ved sykehuset etter at vedkommende varslet smittevernlegen.

Sunnaas sykehus har igangsatt tiltak for å forebygge spredning av smitte. Dette skjer ved å kartlegge den ansattes nærkontakter de tre aktuelle dagene, iverksette smitteverntiltak på sykehuset og informere pasienter, pårørende, medarbeidere og eventuelt andre kontakter.

Pasienter og pårørende

Pasienter på avdelingen som har hatt nærkontakt med den aktuelle ansatte, er informert og ivaretatt etter gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet med isolasjon på rom. Pårørende til eksponerte pasienter blir informert.

Nye innleggelser vil bli vurdert fortløpende.

For generelle spørsmål benyttes Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Informasjon til ansatte

Formidling av informasjon til andre ansatte som har vært i nærkontakt med den ansatte, pågår. De som har vært eksponert for smitte blir satt i hjemmekarantene etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Øvrige ansatte er varslet.

Dersom ansatte har spørsmål, kan de kontakte nærmeste leder.

---

Grønn beredskap brukes i hovedsak ved hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner styrkes.


Råd og informasjon om koronaviruset fra Helsedirektoratet 

Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus)