Behov for nasjonale normer ved hjerneslag

Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus presenterte behovet for nasjonale normer ved hjerneslag på et seminar om hjerneslagsrehabilitering på Stortinget torsdag 22. mai. Seminaret var et samarbeid mellom LHL hjerneslag, Arbeiderpartiet og Sunnaas sykehus.

- Rehabilitering av hjerneslagrammede er ikke en ting. Pasientene som rammes har svært ulike behov, og rehabilitering består av mange forskjellige tiltak. Noen trenger gangtrening, andre trenger logoped eller synsrehabilitering - og mange trenger flere tilbud på en gang.

​Det sa klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus under et seminar om hjerneslagrehabilitering i Stortinget i dag. Seminaret var et samarbeid mellom LHL hjerneslag, Arbeiderpartiet og Sunnaas sykehus.

Becker fortsatte med å understreke betydningen av et rehabiliteringstilbud som er tverrfaglig og teambasert, og med tydelig medvirkning fra pasienten som er rammet og pasientens pårørende.

- I Norge får vi nå pakkeforløp hjerneslag fase 2 som er en god begynnelse. Men vi trenger tydeligere nasjonale normer med en mer detaljert beskrivelse av rehabiliteringstilbudene. En slik beskrivelse må blant annet definere kompetansekrav til tjenestene på ulike nivåer, slik den danske modellen gjør. Rehabiliteringsnivåene bør beskrives både for spesialisthelsetjenesten og det kommunale rehabiliteringstilbudet, sa Becker.

I Danmark er det etablert hjernekoordinatorer i alle kommuner, for å sikre koordinering og samhandling med utgangspunkt i pasientens behov. - Dette er noe vi også bør vurdere i Norge, sa han.

Under seminaret var det innlegg fra blant annet Afasiforbundet og fra Pårørendealliansen. Innleggene bekreftet at det er stort behov for å jobbe med å redusere uønsket variasjon og mangelfull samhandling og koordinering, og for å ta pårørende med i rehabiliteringen.

Les kronikk i Dagsavisen om samme tema: Geografi skiller mellom liv og død